privacyverklaring

 

Ziektefonds NL B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren, organiseren en administreren bij de verschillende Ziektefonds verenigingen.
 • Het communiceren met onze relaties
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Het gebruik van de website http://www.ziektefonds.nl

Ziektefonds NL B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Ziektefonds NL B.V. van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Nieuwsbrief en contact

Wij sturen u een aantal keer per jaar een e-mail waarin wij aangeven dat er nieuws is met betrekking tot de vereniging waar u aan gesloten bij bent. Het nieuws kunt u bekijken door in te loggen op onze website. Daarnaast kunnen wij u een e-mail sturen met een uitnodiging voor een vergadering/bijeenkomst en/of een nieuwtje over de vereniging.

 

Wanneer u lid wordt van een van de verenigingen dan wordt u e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst met abonnees. Wenst u de e-mails niet meer te ontvangen, dan kunt u eenvoudig een e-mail sturen naar info@ziektefonds.nl waarin u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Als u ons een e-mail stuurt of het online contactformulier invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail of het contact formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan Ziektefonds vereniging en leden

Uw gegevens worden slechts dan aan Ziektefonds verenigingen en de betreffende leden verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om lid te worden van de betreffende Ziektefonds vereniging. Dan worden slechts die gegevens aan de vereniging en de leden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het aansluiten bij de vereniging.

 

Wanneer noodzakelijk, geven wij uw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van uw lidmaatschap, deze organisaties zijn onder andere softwareleveranciers, financiële instellingen en serviceverleners.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

 

 • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

 

 • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

 

 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

 

 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

 

 

 

veelgestelde vragen

 

 • Is Ziektefonds NL een verzekering?
 • Wat gebeurt er als iemand fraudeert?
 • Hoe kan ik meedoen?
 • Is er in mijn regio ook een Ziektefonds?
 • Hoe krijg ik meer informatie?
 • Kan ik Ziektefonds NL combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Hoe werkt een webcamadviesgesprek?

 

agenda

 

Informatiebijeenkomst Ziektefonds Limburg maandag 11 december 20:00 uur.  Klik op deze link om je aan te melden.

 

Vrijblijvend informatief online gesprek?

Meer weten over Ziektefonds NL? Maak dan een afspraak voor een telefoon&beeldscherm gesprek. Klik op deze link om een datum in te plannen op een dag en tijdstip waarop het jou schikt.  Op het afgesproken tijdstip bellen wij je op en geven je een link waarmee je kunt meekijken op ons scherm. Handig om een korte presentatie te laten zien.Het werkt super makkelijk, je hebt alleen een computer met een internetverbinding nodig.